Malerier fortalt i tegneserieformat

Før du begynder

Remediering - fra maleri til tegneserie

Det bliver du bedre til:

 • At formidle fortællingen i et billede, fx et maleri, som tegneserie.
 • At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en historie.

 

OM AKTIVITETEN

Find fortællingen i billedet og genfortæl den som tegneserie. Du vælger et billede ud fra arkivmateriale (fotos, malerier osv.), der passer til din problemstilling, fortolker det og bruger det til at genfortælle historien. Der arbejdes i programmet Pixton (SkoleTube) eller Comic Life.

Når en kilde remedieres på denne måde, fremstiller du en fortolkning af, hvordan hændelsen bag kilden kunne have foregået. Det er med til at levendegøre emnet. Men samtidig skal du sikre dig at have andre kilder, der underbygger din fortolkning, så den ikke bare bliver en påstand.

Det skal du bruge:

TIP: Husk at veksle mellem nærbilleder og (halv)totaler. Variation i billedbeskæring er et effektivt virkemiddel i tegneserier (og film).

Trin for trin

1

Emne 15 min.

Før I går i gang med denne aktivitet, har I fundet et emne og en problemstilling sammen med jeres lærer.

 • Udfyld emneboardet først for at gøre status.
HUSK

HUSK:

Dit produkt er blot en del af det du skal aflevere forud for prøven i kulturfag, og det tæller ikke i sig selv. Men hvis du bruger produktet godt til prøven, kan din fremlæggelse blive mere overbevisende, og dermed laver du et bedre resultat.

Produktet kan fx levendegøre dit stof eller anskueliggøre dine pointer.

 

Hvis du ikke har et emne, fordi du blot vil træne produktudfærdigelsen, kan du hente dette billede og arbejde med: 

Jesus' gravlæggelse (Rogier van der Weiden, ca. 1450)
2

Find fortællingen 30 min.

 

 • Find et billede der fortæller om dit emne - fx på nettet. Det skal helst vise en situation og indeholde karakter(er), der er centrale for emnet.
 • Download billedet og gem det et sted på computer/tablet, hvor I kan finde det igen. 
TIP

TIP: Hvis billedet bare åbner i din browser skal du højreklikke på det og vælge "Gem/Arkiver som".

Billedet bør være i relativt høj opløsning, så man kan skære mindre dele ud og forstørre. Mindst 1000 pixels på den længste led er passende.

 Find så ud af fortællingen i billedet.

 • Hvilken situation er det?
 • Hvem er karaktererne? Hvad føler de? Hvad gør de? Hvad siger de?
 • Er der vigtige ting eller symboler?
TIP

TIP: Et maleri har ingen tidslig udstrækning. Men det har en tegneserie, som I skal producere om lidt.

En god idé er derfor at forsøge at tænke over i hvilken rækkefølge tingene sker i billedet. Hvad sker først...dernæst...men så...?

 
3

Forproduktion 15 min.

 • Download og print et storyboard i værktøjet til højre og skitsér de billedudsnit (=billedbeskæringer), I vil fortælle historien i billedet med. Seks felter er et passende antal. 
TIP

TIP: Hvad er det vigtigste at formidle? Følelser, dialog, handling eller noget helt fjerde?

Husk, at billedbeskæringer kan forskellige ting: Totaler er gode til at præsentere steder. Nærbilleder bruges til at vise følelser (ansigter) eller udpege detaljer.

Lær mere i værktøjet 'Billedbeskæringer'.

 • Skriv også eventuel dialog og fortællende tekst (fx "I 1892...") ud for hver storyboardtegning. 
 
4

Produktion 45 min.

 • Åbn programmet Pixton via Skoletube. Har I ikke Skoletube, kan prøveversionen af Comic Life installeres og bruges.
TIP

TIP: Hvis der ikke er installeret Comic Life på maskinen, skal det gøres. Se hvordan i tutorialen under "Værktøjer".

I værktøjerne kan I se en guide til, hvordan man bruger Pixton eller Comic Life: 

 • Vælg en skabelon i programmet, som passer til jeres historie.
 • Indsæt jeres fotos i rammerne. Beskær og juster.
 • Tilføj overskrift, talebobler og tekstbokse.
TIP

TIP: Husk, at tegneserien skal fungere som helhed. Alle valg, I træffer, har indflydelse på det samlede udtryk.

Tænk derfor nøje over alle virkemidler, herunder skrifttyper, farver og former til taleboblerne og ordvalget.

Det er tilladt at eksperimentere; men husk, at hvis noget ikke fungerer, så fjern det igen.

 • Husk at kreditere billedets skaber ved at nævne værkets titel, kunstneren og årstallet. Gør det fx i titlen eller indsæt en tekstboks med informationen i nederste ramme. 
 
5

Hvordan blev produktet? 15 min.

Vis jeres tegneserie til jeres venner og spørg dem:

 • Kan I lide tegneserien eller ej, og hvorfor?
 • Er det tydeligt, hvad der sker i historien?
 • Hvilke følelser er der involveret?

Diskutér i jeres egen gruppe, om de andres oplevelse af jeres tegneserie passer godt til det, I ville formidle.

 
 • I kan printe en A3 version af tegneserien til ophængning i klassen.