Sådan har andre arbejdet med denne aktivitet (i historie)

Før du begynder

Lav en historisk radioreportage

Det bliver du bedre til:

  • At sætte dig ind i en historisk begivenhed og formidle den som datidens befolkning oplevede den.
  • At lave et samlet lydbillede ved at mixe speak, atmosfærelyd og lydeffekter sammen.
  • At bruge et lydredigeringsprogram.

 

OM AKTIVITETEN

Producér en radioreportage over en historisk begivenhed, som I lever jer ind i. I undersøger emnet, optager livespeak og et interview, finder derefter atmosfærelyde og redigerer til sidst optagelserne til en velfungerende helhed på 2-4 min. Der arbejdes i programmet Soundation (via Skoletube) eller Audacity.

Det er især oplagt at vælge dette produkt, hvis der indgår en begivenhed i jeres emne, fordi reportageformen giver jer mulighed for at sætte fokus på de punkter, I synes er vigtige, og gøre dem levende for lytteren. Hvis I udnytter dine virkemidler godt, kan lytteren få fornemmelsen af ”at være der selv”.

Det skal du bruge:

Trin for trin

En historisk radioreportage

Producér en radioreportage over en historisk begivenhed, som I lever jer ind i. Den bliver 2-4 minutter lang.

1

Emne 1-30 min.

Hvis du skal til prøven i kulturfag, så klik her:

Produkt til kulturfagsprøven

Produkt til kulturfagsprøven:

Før I går i gang med denne aktivitet, har I fundet et emne og en problemstilling sammen med jeres lærer.

Emneboard Pic

HUSK: Dit produkt er blot en del af det du skal aflevere forud for prøven i kulturfag, og det tæller ikke i sig selv. Men hvis du bruger produktet godt til prøven, kan din fremlæggelse blive mere overbevisende, og dermed laver du et bedre resultat.

Produktet kan fx levendegøre dit stof eller anskueliggøre dine pointer.

 

Ellers TRÆK ET EMNE I GENERATOREN herunder.

Ophævelse af slavehandlen
Københavns bombardement 1807
Grundloven
Stormen på Dybbøl
Kvinders valgret
Genforeningen
Kanslergadeforliget

 

 
2

Research 1 time

Research på begivenheden, I skal rapportere fra, hvis ikke I allerede har gjort det. Fx i bøger eller på hjemmesider.

Udvælg hvilket konkret sted du vil raportere fra. Hvem er til stede?

Find et billede af stedet, som du skal rapportere fra. Print det, gerne i stort format, og tag det med på de næste trin.

Eckersbergbombardement

EKSEMPEL: Begivenheden er Københavns bombardement i 1807. Stedet, der laves en reportage fra, er gaden under starten af angrebet. C.W. Eckersbergs maleri viser dette sted.

 
Om genren radioreportage

Om genren radioreportage:

En reportage er typisk et referat af en begivenhed.

Journalisten meddeler sine iagttagelser videre til lytteren og stiller nysgerrige spørgsmål, der er med til at kaste lys over begivenheden.

Journalisten siger IKKE, hvad han eller hun mener om begivenheden, men beretter blot, hvad der foregår.

3

Forproduktion 45 min.

 

Udfyld radioreportage-boardet. Brug billedet, I har valgt, til at beskrive jeres iagttagelser.

Det er vigtigt at huske hvad det er, I ønsker at fortælle med radioreportagen, så I bedst muligt formidler emnet.

TIP

TIP: Eftersom I selv skal spille rollerne i interviewet, er det vigtigt at I sætter jer ind i personernes synspunkt, væremåde og den situation, de befinder sig i.

 
4

Program til lydredigering 15 min.

Jeres radioprogram skal laves i et lydredigeringsprogram, som kan arbejde med flere spor samtidig. Hvis I allerede har sådan et, kan I bruge det (fx. Soundation via Skoletube). Ellers anbefaler vi Audacity, som er gratis.

Åbn Soundation ELLER download Audacity og åbn det.

Gennemse guiden til dit lydredigeringsprogram.

 

Guide til Soundation (klik på billedet for at se billedserie i stor):

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
 
5

Produktion 45 min.

Tag udgangspunkt i det udfyldte radioreportageboard og billedet, I har valgt på Trin 2. Producer nu jeres optagelser.

Optag om muligt direkte ind i lydredigeringsprogrammet via den indbyggede mikrofon. Ellers brug fx en smartphone/tablet som lydoptager.

TIP til god lyd

TIP til god lyd:

Gentag optagelsen, hvis I ikke er tilfredse med resultatet. Husk, at man i redigeringen kan bruge stumper af forskellige optagelser, så man fx. vælger at bruge starten af en speak sammensat med slutningen af en anden.

Man får den bedste lyd, hvis afstanden til mikrofonen er højst 0,5 meter:

God Mikrofonafstand

Optag jeres speak, dvs. iagttagelser fra begivenheden (2-4 min. er passende).

Optag jeres interview (1-2 min. er passende).

Optag atmosfærelyde.

Var der nogle planlagte lyde, I ikke kunne optage, så prøv at finde dem på nettet ved at bruge værktøjet Guide til gratis lydeffekter

 
6

Redigering 45 min.

Tag udgangspunkt i radioreportage-boardet igen. Der kan selvfølgelig være sket noget under optagelserne, som gør, at I må justere jeres planlagte struktur. Tal om det først.

For hver af scenerne 1. Krog ind2. Situationsbillede og 3. Afrunding gør således:

Importer speaken i lydredigerings-programmet. Klip den til, så kun de bedste bidder er tilbage.

Importer interviewet i lydredigerings-programmet. Klip det til, så kun de bedste bidder er tilbage.

TIP

TIP: Det er tilladt at klippe i speak og interview, så længe den oprindelige mening med det sagte bevares.

Lær mere i værktøjet.

Placér speak og interviewstykkerne, så de giver mening i forhold til hinanden. 

TIP

TIP: Hvis I skifter emne og lydstykkerne ikke giver mening sammen, fungerer det ofte godt med en 'breaker', dvs. en stump af atmosfærelyden.

Journalisten kan selvfølgelig også skifte emne gennem sin speak (fx "Nu er vi så kommet over til...")

Importer atmosfærelyde og placér dem de rette steder.

TIP

TIP: Der må gerne være atmosfærelyd under hele reportagen. Ofte ligger der noget i baggrunden på speak og interviews. Ellers put noget ekstra på - så længe det gengiver stemningen fra begivenheden er det helt ok.

Det er rigtig godt, hvis I kan lave perioder uden speak, kun med atmosfærelyden til at gengive stemningen på stedet.

Læg lydniveauerne, så de har det niveau, I synes passer. Det er vigtigt at dæmpe de andre lydspor, når der tales; men skru ikke helt ned.

Lydmix

 

 

Forslag

Når I er færdige med redigeringen af radioreportagen, kan I vælge at udvide oplevelsen ved at tilføje en billedside. Brug fx det billede, I har rapporteret fra. 

Gør således:

  • Eksportér en lydfil af typen .wav
  • Saml lyd- og billedfil i ethvert videoredigeringsprogram eller Powerpoint.
  • Eksportér som film.
7

Virker det? 15 min.

Afspil reportagen for andre personer uden at forklare dem noget først.

Spørg dem:

  • Fungerer det? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvordan mener I, at reportagen formidler den historiske begivenhed?
  • Er interviewsene troværdige?

Diskutér i jeres egen gruppe, om den anden gruppes oplevelse af jeres reportage passer godt til det, I havde forventet.

Gå tilbage til redigeringen, hvis noget kan gøres bedre.

 

 

Eksporter (gem) filen som en færdig fil af typen .wav, når I er færdige.

 

8

Fremlæggelsen

Hvis du/I skal fremlægge dit/jeres produkt (fx til prøven) så husk, at produktet skal hænge sammen med resten af fremlæggelsen. 

Brug jeres produkt til at præsentere de vigtigste pointer og til at problematisere eller perspektivere dit/jeres emne. 

Proeven

Inden fremlæggelsen, er det derfor vigtigt at du/I gør jer følgende overvejelser: 

Forhold dig/jer til problemstillingen.

Lav en disposition.

Skriv noter til dit/jeres oplæg.

Inddrag produktet - hvorfor har du/I valgt at bruge lydreportagen som produkt? Hvordan understøtter produktet problemstillingen? 

Øv til sidst oplægget overfor andre.